Faktabank / Guider

EcoDriving (sparsam körning)

Ditt körsätt har en direkt påverkan på bränsleförbrukningen. Tillämpar du sparsam körning sparar du pengar och minskar din miljöpåverkan. Undersökningar har även visat att de som kör sparsamt är med i färre olyckor tack vare bättre framförhållning och ett jämnare körsätt.

Hur du kör sparsamt

Planera din körning

Kör med god framförhållning så att du slipper göra onödiga stopp och kraftiga accelerationer. Försök att hela tiden hålla så jämn fart som möjligt.

Kör på hög växel

Växla upp tidigt och kör därefter på så hög växel som möjligt. På många nya bensindrivna bilar är det lämpligt att köra på femmans växel redan vid 50 – 60 km/h.

När du accelererar är det viktigt att växla upp innan motorn når 2500 varv per minut. Vid höga varvtal finns det risk att katalysatorn inte klarar av att rena avgaserna.

Wiki Article Image

Motorbromsa

Planerar du din körning kan du ofta förutse när du behöver bromsa och då kan du motorbromsa istället för att använda färdbromsen. Motorbromsa så ofta som möjligt.

Hur du motorbromsar

  1. Släpp gasen helt.
  2. När motorns varvtal gått ner till ungefär 1300 varv per minut, växla ned.
  3. Upprepa denna nedväxling.

Kör inte på tomgång

När motorn kör på tomgång leder det till onödiga utsläpp. Om motorn dessutom är kall fungerar inte katalysatorn och utsläppen är betydligt mer miljöfarliga. Ska du till exempel skrapa rutorna på vintern, gör det innan du startar motorn!

Wiki Article Image

I de flesta kommuner är det olagligt att köra på tomgång i mer än en minut om inte trafiksituationen kräver det.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link