Faktabank / Guider

Regler för bilens last

Allmänna regler om bilens last

 • Lasten får inte hänga löst utanför fordonet, som till exempel en presenning eller rep.
 • Lasten får inte täcka registreringsskylten eller bilens belysning.
 • Lasten får inte skymma förarens sikt eller försvåra förarens möjlighet att manövrera fordonet.
 • Lasten ska förankras så att den inte utgör fara för andra personer.
 • Du får inte ta med fler passagerare än vad som står i registreringsbeviset. En personbil får högst ha åtta passagerarplatser.
 • Passagerare, inte föraren, räknas in i bilens last. Tänk på att passagerarnas totala vikt tillsammans med övrig last inte får överskrida bilens maxlast. Uppgifter om maxlasten hittar du i registreringsbeviset.
 • Redskap och utrustning, som inte är monterat på bilen, räknas också som last.
 • Lasten får inte skapa störande dammbildning eller liknande.
 • I instruktionsboken finns information om hur tung last du får ha på takräcket.

Regler för lastens/fordonets bredd

 • Med lasten inräknad får fordonets totala bredd inte överskrida 260 cm.
 • Lasten får skjuta ut högst 20 cm från fordonet på vardera sidan.

Wiki Article Image

Undantag: Det finns fordon, till exempel jordbruksredskap och motorredskap, som får ha last som överskrider reglerna för utskjutande last.

Regler för lastens/fordonets längd

 • Med lasten inräknad får fordonets totala längd inte överskrida 24 meter. Detta gäller även med tillkopplad släpvagn. Undantag: Om vissa krav uppnås får totala längden vara 25,25 meter.
 • All last som skjuter ut framför bilen ska markeras. Undantag: Lasten behöver inte markeras om den syns tydligt av andra trafikanter och inte skjuter ut mer än en meter framåt.
 • All last som skjuter ut mer än en meter bakåt ska markeras.
 • Last som skjuter ut framför fordonet eller mer än en meter bakom fordonet markeras i dagsljus med rödgula flaggor. I mörker ska lasten märkas med rött ljus och röda reflexer bakåt och vitt ljus och vita reflexer framåt.

Wiki Article Image

Vikter

Totalvikt

Totalvikten är den sammanlagda vikten av fordonets beräknade tjänstevikt, max antal passagerare (ej föraren) och den största mängden gods man kan lasta bilen med.

Tjänstevikt

Tjänstevikt är bilens vikt när den är olastad, med föraren inräknad. Det som hör till fordonet räknas också in i tjänstevikten, till exempel reservhjul, verktyg och bränsle.

Maxlast

Maxlasten avgör hur mycket du får lasta bilen med och är skillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten. Totalvikt - tjänstevikt = maxlast.Tänk på att även passagerarnas vikt räknas som fordonets last!

Bruttovikt

Bruttovikten är den vikt en bil eller släpvagn har vid ett visst tillfälle. Bruttovikten ändras beroende på hur mycket du lastar bilen.

Plugga smart och klara teoriprovet

 • Alla körkortsfrågor från 2024
 • Hela körkortsboken som ljudbok och video
 • Utbildare med tillstånd av Transportstyrelsen

Trafiko

4.8/5 - App Store & Play Store

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link