Regler för bilens last

Allmänna regler om bilens last

 • Lasten får inte hänga löst utanför fordonet, som till exempel en presenning eller rep.
 • Lasten får inte täcka registreringsskylten eller bilens belysning.
 • Lasten får inte skymma förarens sikt eller försvåra förarens möjlighet att manövrera fordonet.
 • Lasten ska förankras så att den inte utgör fara för andra personer.
 • Du får inte ta med fler passagerare än vad som står i registreringsbeviset. En personbil får högst ha åtta passagerarplatser.
 • Passagerare, inte föraren, räknas in i bilens last. Tänk på att passagerarnas totala vikt tillsammans med övrig last inte får överskrida bilens maxlast. Uppgifter om maxlasten hittar du i registreringsbeviset.
 • Redskap och utrustning, som inte är monterat på bilen, räknas också som last.
 • Lasten får inte skapa störande dammbildning eller liknande.
 • I instruktionsboken finns information om hur tung last du får ha på takräcket.


Regler för lastens/fordonets bredd

 • Med lasten inräknad får fordonets totala bredd inte överskrida 260 cm.
 • Lasten får skjuta ut högst 20 cm från fordonet på vardera sidan.


Wiki Article Image


Undantag: Det finns fordon, till exempel jordbruksredskap och motorredskap, som får ha last som överskrider reglerna för utskjutande last.


Regler för lastens/fordonets längd

 • Med lasten inräknad får fordonets totala längd inte överskrida 24 meter. Detta gäller även med tillkopplad släpvagn. Undantag: Om vissa krav uppnås får totala längden vara 25,25 meter.
 • All last som skjuter ut framför bilen ska markeras. Undantag: Lasten behöver inte markeras om den syns tydligt av andra trafikanter och inte skjuter ut mer än en meter framåt.
 • All last som skjuter ut mer än en meter bakåt ska markeras.
 • Last som skjuter ut framför fordonet eller mer än en meter bakom fordonet markeras i dagsljus med rödgula flaggor. I mörker ska lasten märkas med rött ljus och röda reflexer bakåt och vitt ljus och vita reflexer framåt.


Wiki Article Image