Viltolycka

Enligt Nationella Viltolycksrådet sker det varje år cirka 60 000 viltolyckor i Sverige. Kollision med älg är huvudorsaken till personskador vid viltolyckor. Kollision med övriga djur medför vanligtvis endast fordonsskador. Däremot finns det risk att föraren panikbromsar eller svänger kraftigt för att undvika djuret, vilket kan leda till avåkning eller kollision med andra fordon.


Wiki Article Image


Det är viktigt att alltid vara uppmärksam för vilda djur, men ibland är risken för viltolycka högre och kräver större uppmärksamhet. Risken är extra stor:

  • I gryning och skymning.
  • I maj – juni.
  • I september – oktober.
  • I skogskanter.
  • Vid kalhyggen.
  • Där viltstängsel börjar och slutar.


Åtgärder vid olycka

Kolliderar du med ett djur ska du tända varningsblinkers och ställa ut varningstriangeln för att varna andra trafikanter. Om djuret skadats och försvinner från olyckplatsen ska du märka ut den exakta platsen där djuret försvann. Om djuret dött i kollisionen ska du flytta det från vägbanan.


Vid kollision med större djur är du skyldig att anmäla olyckan till polisen. Djur som räknas som större: älg, rådjur, hjort, björn, varg, lo, järv, utter, mufflonfår, vildsvin och örn.