Faktabank / Guider

Nödstopp & viltolycka

Nödstopp

Om du får problem med bilen och är tvungen att stanna är det viktigt att du vidtar rätt åtgärder. Försök att flytta bilen från vägen, eller så långt ut i kanten av vägen som möjligt, och slå på bilens varningsblinkers.

När ska varningstriangel användas?

Om du får ett nödstopp på ett ställe som är farligt ska du, för att varna andra trafikanter, sätta ut en varningstriangel om hastighetsgränsen är över 50 km/h. Den ska placeras så långt bakom fordonet att andra förare varnas i god tid, ca 50 – 100 meter bakom bilen.

Förtydligande: Med hastighetsgräns över 50 km/h menas vägar med en gräns på 60 km/h eller högre.

Wiki Article Image

Viltolycka

Enligt Nationella Viltolycksrådet sker det varje år cirka 60 000 viltolyckor i Sverige. Kollision med älg är huvudorsaken till personskador vid viltolyckor. Kollision med övriga djur medför vanligtvis endast fordonsskador. Däremot finns det risk att föraren panikbromsar eller svänger kraftigt för att undvika djuret, vilket kan leda till avåkning eller kollision med andra fordon.

Wiki Article Image

Det är viktigt att alltid vara uppmärksam för vilda djur, men ibland är risken för viltolycka högre och kräver större uppmärksamhet. Risken är extra stor:

  • I gryning och skymning.
  • I maj – juni.
  • I september – oktober.
  • I skogskanter.
  • Vid kalhyggen.
  • Där viltstängsel börjar och slutar.

Åtgärder vid olycka

Kolliderar du med ett djur ska du tända varningsblinkers och ställa ut varningstriangeln för att varna andra trafikanter. Om djuret skadats och försvinner från olycksplatsen ska du märka ut den exakta platsen där djuret försvann. Om djuret dött i kollisionen ska du flytta det från vägbanan.

Vid kollision med större eller specifika djur är du skyldig att anmäla olyckan till polisen. Dessa djur är: älg, rådjur, hjort, björn, varg, lo, järv, utter, mufflonfår, vildsvin och örn.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link