Faktabank / Guider

Varningsmärken

Varningsmärken varnar dig för olika typer av faror så att du ska vara extra uppmärksam och försiktig. På varningsmärket visas vilken typ av fara som avses, till exempel varning för barn (A), varning för korsning (B) eller varning för vägarbete (C).

Wiki Article Image

Avstånd till fara

Avståndet från varningsmärket till själva faran beror på vilken hastighetsbegränsning som gäller på vägen:

 • Vid 50 km/h eller lägre är det 5 till 75 meter till faran.
 • Vid 60 eller 70 km/h är det 50 till 200 meter till faran.
 • Vid 80 eller 90 km/h är det 150 till 250 meter till faran.
 • Vid 100 km/h eller högre är det 200 till 400 meter till faran.

Om det är ett specifikt avstånd från varningsmärke till själva faran anges det med en tilläggstavla (A). Vid kombinationen (B) är det 100 meter till vägarbetet.

Wiki Article Image

Varningsmärket (A) innebär att det är flera farliga kurvor och den första kurvan är till vänster. Med tilläggstavlan (B) innebär det att det kommer en farlig kurva till vänster 200 meter efter vägmärket. Därefter är vägen kurvig i 400 meter till, det vill säga 600 meter efter vägmärket. Vägmärket (C) innebär att det är flera farliga kurvor och den första kurvan är till höger.

Wiki Article Image

Exempel på vanliga varningsmärken

 • Varning för farlig högerkurva (A)
 • Varning för avsmalnande väg, vägen blir smalare från höger sida (B)
 • Varning för övergångsställe, vägmärket varnar för att du närmar dig ett övergångsställe (C)

Wiki Article Image

 • Varning för cyklister och mopeder (A)
 • Varning för hjort (B)
 • Varning för mötande trafik (C)

Wiki Article Image

 • Varning för olycka (A)
 • Varning för järnvägskorsning med bommar (B)
 • Varning för järnvägskorsning utan bommar (C)

Wiki Article Image

 • Kryssmärken anger hur många spår som finns i en järnvägskorsning. Kryssmärken när det är det ett spår (A)
 • Kryssmärken när det är flera spår i järnvägskorsningen (B)

Wiki Article Image

 • Varning för korsning där högerregeln gäller (A)
 • Varning för korsning där fordon på anslutande väg har väjningsplikt (B). Anslutande väg visas med tunna linjer. I korsningen har fordon som kommer från höger och vänster väjningsplikt mot dig.

Wiki Article Image

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link