Faktabank / Guider

Varningslampor & kontrollampor

Bromsvarning (A)

Lyser bromsvarningslampan kan det bero på två saker, parkeringsbromsen kan vara åtdragen eller bromsvätskenivån är för låg. Lyser varningslampan på grund av bromsvätskenivån får du inte köra vidare, bilen måste bärgas! Tänk på att bromsvätskan kan behövas bytas ut med jämna års mellanrum eftersom den drar åt sig vatten.

Motorolja (B)

Börjar oljelampan lysa under körning ska du stanna och stänga av motorn omedelbart, annars riskerar motorn att skära ihop och ta skada. Det kan räcka med att fylla på motorolja men fungerar inte det måste en verkstad åtgärda felet.

Laddning (C)

Om denna varningslampa börjar lysa innebär det att batteriet inte laddas tillräckligt. Det kan bero på att generatorremmen har gått av eller är dåligt spänd. Det kan också vara något fel på bilens generator. För att åtgärda felet kan du utan risk köra till närmaste verkstad.

Wiki Article Image

Motortemperatur (A)

Motorns temperatur visas av en mätare på instrumentpanelen. Skulle mätaren visa för hög temperatur eller om varningslampan börja lysa ska du stanna bilen och stänga av motorn. Kör du med en överhettad motor kan den ta allvarlig skada. Om du inte kan åtgärda felet på plats, låt motorn svalna och kör till närmaste verkstad.

ABS (B)

Skulle det vara något fel på ABS-systemet lyser denna lampa. Det finns då risk att bromsarna låser sig vid kraftig inbromsning.

ESP (Electronic Stability Programme) (C)

Blinkar lampan arbetar antisladdsystemet. Lyser lampan är det något fel i systemet eller så är systemet urkopplat.

Wiki Article Image

Airbag (A)

Varningslampan visar om det är någonting fel på krockkuddsystemet.

Avgasvarning (B)

Lyser vid störningar i avgassystemet.

Bränslevarning (C)

Varningslampan tänds när det finns lite bränsle kvar i tanken. Oftast finns det ca sex till tio liter kvar när lampan tänds.

Wiki Article Image

Spolarvätska (A)

Visar att spolarvätskenivån är låg.

Dimbakljus (B)

Dimbakljusen är tända.

Helljus (C)

Helljuset är tänt.

Wiki Article Image

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link