Faktabank / Guider

Väjningspliktsmärken

Väjningspliktsmärken talar om för dig när du har väjningsplikt eller stopplikt. Väjningsplikt innebär att du ska lämna företräde åt fordon. Det finns totalt åtta stycken väjningspliktmärken.

Väjningsplikt

Där vägmärket väjningsplikt är uppsatt har du väjningsplikt och du ska lämna företräde åt trafik på den korsande vägen. Sakta in i god tid innan korsningen för att visa trafiken på den korsande vägen att du tänker lämna företräde.

Wiki Article Image

Stopplikt

Vid vägmärket stopplikt måste du stanna innan du kör in i korsningen. Även här har du väjningsplikt och du ska lämna företräde åt trafiken på den korsande vägen. Stoppliktsmärket kan även vara uppsatt vid en järnvägskorsning och då måste du stanna innan du korsar järnvägskorsningen.

Wiki Article Image

Övergångsställe

Vid övergångsställen sitter väjningspliktmärket (A) eller (B). Vid obevakade övergångsställen har du väjningsplikt mot gående som befinner sig på eller just ska gå ut på övergångsstället. Ett övergångsställe räknas som obevakat om det inte finns ett fungerande trafikljus eller polis vid övergångsstället.

Wiki Article Image

Huvudled

Huvudleder märks ut med vägmärket huvudled (A). Om du ska korsa en huvudled har du väjningsplikt och ska lämna företräde åt fordon som kör på huvudleden. Vägmärket upprepas normalt efter varje korsning. Där huvudleden slutar används vägmärket huvudled upphör (B).

Wiki Article Image

Mötande trafik

Vid vägmärket (A) har du väjningsplikt mot mötande trafik. Vägmärket sätts upp på platser där det är för trångt för fyrhjuliga fordon att mötas. Om det kommer mötande trafik ska du sakta in i god tid för att visa mötande trafik att du har väjningsplikt. Om två mindre fordon möts, som till exempel två mopeder, och de kan mötas utan fara gäller inte vägmärket.

Vid vägmärket (B) har mötande fordon väjningsplikt mot dig.

Wiki Article Image

Cykelöverfarter markeras med vägmärket (A). Vid cykelöverfarter har du väjningsplikt mot cyklister och mopeder klass två som befinner sig på eller just ska passera cykelöverfarten.

Wiki Article Image

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link