Faktabank / Guider

Vägarbete

Anpassa hastigheten

När du befinner dig i närheten av vägarbete ska du anpassa din hastighet utefter trafiksituationen. Det finns ingen generell hastighetsbegränsning på vägar där vägarbete pågår. Ibland rekommenderas du att hålla en viss hastighet och ibland sänks även hastighetsbegränsningen på vägen med vägarbete.

Vägarbetare med röd flagga och väghållningsfordon

Vägarbetare med röd flagga har rätt att stoppa dig i trafiken. Om vägarbetaren håller upp den röda flaggan ska du stanna tills hen har tagit ner den.

Väghållningsfordon är fordon som används i samband med vägarbete. Förare av väghållningsfordon behöver inte följa trafikregler om fordons plats på vägen. Du får därför passera fordonet på den sida som är mest lämplig. Du måste vara extra försiktig vid omkörning av väghållningsfordon eftersom föraren har stor uppmärksamhet på sitt jobb och inte den övriga trafiken.

Wiki Article Image

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link