Faktabank / Guider

Utrustning & miljöpåverkan

Katalysator

I Sverige måste alla nya bilar vara utrustade med en katalysator. Katalysatorn renar bilens avgaser från skadliga och miljöfarliga ämnen. Katalysatorn omvandlar ungefär 80 – 95 % av de skadliga ämnena till koldioxid och vatten, vilket leder till att utsläppet av koldioxid inte minskar. Detta är ett problem som för tillfället endast kan lösas med minskad bränsleförbrukning.

Wiki Article Image

Katalysatorn fungerar endast när den uppnått sin arbetstemperatur. Vid kallstarter och korta körningar fungerar därför inte reningen av avgaserna och utsläppen av farliga ämnen ökar betydligt. När katalysatorn nått sin arbetstemperatur kan den bli upp till 600 grader varm.

Motorvärmare

En kall motor förbrukar mer bränsle än en varm motor. Kallstarter innebär därför ökad bränsleförbrukning och ökade utsläpp. En lösning på problemet är motorvärmare. Motorvärmaren används vid temperaturer lägre än 15 grader och värmer upp motorn elektriskt innan start.

Motorvärmaren ska inte vara inkopplad för länge före start eftersom den då förbrukar onödig elektricitet. Använd tabellen nedan för att veta hur lång tid innan start den ska vara inkopplad. Använd en timer.

Tid för motorvärmare:

-15 °C - 90 min

0 °C - 60 min

10 °C - 30 min

Wiki Article Image

Däck

HA-oljor

Däcken innehåller miljöfarliga ämnen som släpps ut i naturen när de slits. Många äldre däck innehåller HA-oljor (högaromatiska oljor) som är cancerframkallande och svåra att bryta ned för naturen. För att minska vår miljöpåverkan ska man välja däck som inte innehåller giftiga oljor, Svanenmärkta däck är ett bra alternativ.

Rullmotstånd

När du väljer däck ska du försöka välja de med lägst rullmotstånd. Däck med lågt rullmotstånd kan minska bränsleförbrukningen med ca 3 – 5 %.

Lufttryck

För att minska bränsleförbrukningen är det viktigt att kontrollera trycket i däcken med jämna mellanrum. För lågt lufttryck leder till ökad bränsleförbrukning och försämrade vägegenskaper.

Utrustning som ökar bränsleförbrukningen:

Takbox ökar bilens luftmotstånd och därmed bränsleförbrukningen.

Wiki Article Image

Släpvagn och onödig last leder till att bilen blir tyngre och bränsleförbrukningen ökar.

Luftkonditionering, med ca 5 – 10 %.

Fyrhjulsdrift, med ca 5 % jämfört med tvåhjulsdrift.

Automatisk växellåda, med ca 0 – 20 %.

En stor motor drar oftast mer bränsle.

Biltvätt

Bilvårdsprodukter som används vid tvätt ska inte sköljas av på platser där vattnet rinner ut i gatubrunnar eller ner i marken eftersom det är skadligt för miljön. Gatubrunnar är till för att leda ut regnvatten till närmaste vattendrag och renar inte vattnet från kemikalier. Den bästa platsen är därför en plats där vattnet rinner ner i ett avlopp med oljeavskiljare som exempelvis en Gör-det-själv-hall.

Ur miljösynpunkt är det även bra att vaxa bilen. Om bilen är vaxad fastnar inte smuts lika lätt på bilen och du behöver därför inte tvätta den lika ofta.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link