Faktabank / Guider

Trafikljus & polismans tecken

För att samspelet i trafiken ska fungera finns olika anvisningar som till exempel vägmärken och trafiksignaler. På vissa platser kan det finnas flera olika anvisningar. I en korsning kan det finnas både en trafiksignal och en polisman som ger tecken. I det här fallet ska du följa polismannens anvisningar. Det finns en prioriteringsordning för hur du ska följa anvisningar.

I denna ordning ska du prioritera anvisningar i trafiken:

 1. Polismans tecken
 2. Trafiksignal
 3. Vägmärke
 4. Allmänna regler

Polismans tecken

Tecken av polis:

 • Stopp (A)
 • Stopp (B)
 • Stopp (C)

Wiki Article Image

 • Kör fram (A)
 • Minska hastigheten (B)
 • Kontroll (C)

Wiki Article Image

 • Förberedande upplysning om kontroll (A)
 • Minska hastigheten (B)
 • Minska hastigheten (C)

Wiki Article Image

 • Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta stannar (A)
 • Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet (B)

Wiki Article Image

Förutom poliser finns det även andra som har rätt att ge anvisningar i trafiken. Det kan vara en bilinspektör, vägtransportledare eller vakt vid vägarbete. Om en vakt håller upp en röd flagga ska du stanna tills vakten har tagit ner flaggan.

Trafiksignaler

Rött ljus (A) betyder stopp. Stanna vid stopplinjen. Finns det ingen, stanna i höjd med signalen.

Rött och gult ljus (B) betyder stopp, men var beredd att starta, trafiksignalen växlar snart till grönt.

Grönt ljus (C) betyder att du får köra.

Wiki Article Image

Fast (ej blinkande) gult ljus (A) betyder stanna. Trafiksignalen kommer snart växla om till rött. Har du kört så långt fram, när trafiksignalen växlar från grön till gul, att du inte kan stanna utan att utgöra fara ska du fortsätta köra.

Vid blinkande gult ljus (B) gäller övriga anvisningar i korsningen som stopplikt eller väjningsplikt. Om vägmärken inte finns gäller högerregeln. I denna situation ska du vara extra försiktig och uppmärksamma vad som gäller i korsningen.

Vid släckt trafiksignal (B) gäller samma sak som blinkande gult ljus, det vill säga övriga anvisningar gäller.

När huvudsignalen är röd med en grön pil till höger (C) får du endast svänga höger, ingen annan riktning.

Wiki Article Image

Wiki Article Image

Du kör i högra filen på bilden. I denna situation kan du köra, trots att trafiksignalen visar rött ljus, eftersom du passerar trafikljuset på höger sida. Däremot har du väjningsplikt mot trafiken på vägen du kör in på.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link