Faktabank / Guider

Tilläggstavlor

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Det är mindre skyltar som placeras under ett vägmärke. En tilläggstavla kan till exempel ange ett avstånd, en vägsträckas längd eller en tidsangivelse. I den här guiden går vi igenom de vanligaste tilläggstavlorna.

Tilläggstavlan (A) visar hur lång vägsträcka som ett vägmärke gäller. Vid kombinationen (B) innebär det att vägarbetet börjar om 200 meter och slutar om 800 meter. Sträckan kan även anges i kilometer (C).

Wiki Article Image

Om tilläggstavlan istället ser ut såhär (A) är det avståndet till det som vägmärket avser. I den här situationen börjar vägarbetet om 100 meter.

Tilläggstavlor med tidsangivelser (B) anger vilken tid på dygnet ett vägmärke gäller. Efter den här kombinationen (C) gäller parkeringsförbud mellan 8 och 17 på vardagar, mellan 8 och 14 på lördagar eller dag före helgdagar, och mellan 8 och 13 på söndagar eller röda dagar.

Wiki Article Image

Rörelsehindrade (A). Tilläggstavlan finns endast i samband med parkeringsskylten (B). Vid den här kombinationen får endast rörelsehindrade personer med särskilt tillstånd parkera.

Wiki Article Image

Symboltavla (A). Tavlan anger vilka fordon eller trafikgrupp som ett vägmärke gäller. I den här situationen (B) får endast motorcyklar och moped klass ett använda parkeringsplatsen.

Wiki Article Image

Nedsatt syn (A). Vägmärket anger att personer med nedsatt syn är vanligt förekommande.

Nedsatt hörsel (B). Vägmärket anger att personer med nedsatt hörsel är vanligt förekommande.

Wiki Article Image

Det finns även tilläggstavlor som visar med pilar i vilken utsträckning ett vägmärke gäller.

Båda sidor om vägmärket (A).

Åt vänster om vägmärket (B). Vid kombinationen (C) är parkering tillåten till vänster om vägmärket.

Wiki Article Image

Åt höger om vägmärket (A).

Innan och efter vägmärket (B). Vid kombinationen (C) är parkering förbjuden innan och efter vägmärket.

Wiki Article Image

Innan vägmärket (A), det vill säga fram till vägmärket. Vid kombinationen (B) är det förbjudet att parkera innan vägmärket.

Wiki Article Image

Tilläggstavlan (A) visar riktningen till det som anges på vägmärket. I den här situationen varnar vägmärket och tilläggstavlan (B) att det är vägarbete på den korsande vägen till höger.

Wiki Article Image

Flervägsväjning (A). Tilläggstavlan sitter alltid tillsammans med skylten väjningsplikt (B) och innebär att alla fordon i korsningen har väjningsplikt. Kommer flera fordon samtidigt gäller en ömsesidig hänsyn.

Wiki Article Image

Flervägsstopp (A). Tilläggstavlan sitter alltid tillsammans med skylten stopplikt (B) och innebär att alla fordon i korsningen har stopplikt. Det fordon som kommer först till korsningen är även det fordonet som ska köra först.

Wiki Article Image

Vägars fortsättning i korsning (A). Tilläggstavlan visar att du och fordon på vägen till vänster har väjningsplikt. De tunna linjerna visar vilka fordon som har väjningsplikt. Tilläggstavlan används tillsammans med skylten väjningsplikt (B) eller stopplikt (C).

Wiki Article Image

Om en anvisning som inte finns med bland tilläggstavlorna behöver ges kan det skrivas ut i text (A). Kombinationen (B) innebär att förbudet mot trafik endast gäller för genomfart. Ska du till en adress som ligger på vägen får du passera vägmärkeskombinationen.

Wiki Article Image

I vissa situationer används flera tilläggstavlor samtidigt. Detta är vanligt vid parkering. Vid den här vägmärkeskombinationen får du parkera i högst två timmar i följd. Du måste betala en parkeringsavgift mellan 8 och 17 på vardagar.

Wiki Article Image

Plugga smart och klara teoriprovet

  • Alla körkortsfrågor från 2024
  • Hela körkortsboken som ljudbok och video
  • Utbildare med tillstånd av Transportstyrelsen

Trafiko

4.8/5 - App Store & Play Store

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link