Faktabank / Guider

Straff

Fortkörning

Vad du får för straff för fortkörning beror på hur mycket fortare än hastighetsbegränsningen du kört. Straffet beror även på vilken hastighetsbegränsning som gäller. Om du exempelvis kört 25 km/h för fort på en 30-väg blir ditt körkort vanligtvis återkallat. Om du däremot kört 25 km/h för fort på en motorväg får du vanligtvis endast böter. Som tumregel kan du tänka att ditt körkort återkallas om du kör mer än 20 km/h för fort på en 30-väg eller om du kör 30 km/h för fort på en väg med högre hastighetsbegränsning.

Ansvar

Vem som kan hållas ansvarig, vid till exempel en olycka, varierar i olika situationer. När du övningskör privat räknas din handledare som förare av fordonet och handledaren bär därför ansvaret om något händer. När du själv kör bilen, förutom vid övningskörning, är du ansvarig även om du exempelvis ber din kompis att hjälpa dig vid backning.

Om du lånar ut bilen till en förare som du vet är onykter eller saknar körkort kan du hållas ansvarig och straffas. Att låna ut bilen till en onykter person anses som medhjälp till rattfylleri.

Återkallelse av körkort

Om du bryter mot lagar eller trafikregler kan det beslutas att ditt körkort återkallas och spärras under en viss tid. Spärrtiden kan bli från en månad upp till tre år beroende på vad du gjort dig skyldig till.

Prövotid

Prövotiden är två år. Det cirkulerar rykten om att den har höjts till fem år, men detta är endast falska rykten. Om ditt körkort återkallas under prövotiden måste du göra om körkortsutbildningen. Det innebär att du måste göra om riskettan, risktvåan, teoriprovet och körprovet.

Exempel när Transportstyrelsen kan återkalla ditt körkort:

  • Om du har gjort dig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik, exempelvis om du kört 60 km/h på en väg med hastighetsbegränsning 30 km/h.

Wiki Article Image

  • Om du har smitit från en trafikolycka du varit inblandad i. Detta gäller även om du inte orsakat olyckan.
  • Om du bryter mot trafikregler upprepade gånger, exempelvis flera mindre fortkörningar.
  • Om du har brutit mot en viktig trafikregel, exempelvis kört mot rött eller brutit mot stopplikt.
  • Om du blivit omhändertagen av polisen på grund av berusning upprepade gånger. Detta behöver inte vara i samband med körning.
  • Om du har gjort dig skyldig till grövre brott som inte behöver vara kopplade till din körning, exempelvis grov misshandel eller narkotikabrott.
  • Om du har en sjukdom som gör att du inte uppfyller de medicinska kraven för att få ha körkort.

Utöver återkallelse kan du även dömas till böter och fängelse beroende på hur grovt brott du gjort dig skyldig till. Om du gjort dig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan du ansöka om att få körkort med villkor alkolås istället för återkallelse.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link