Faktabank / Guider

Släpvagn & bogsering

Bilens och släpvagnens begränsningar

För att veta hur tung släpvagn du får dra behöver du veta både bilens och släpvagnens begränsningar. Det varierar vad olika fordon klarar av. Det beror till exempel på bilens dragförmåga och bromsar. Uppgifter om detta hittar du i registreringsbeviset.

Förutom bilens och släpvagnens begränsningar, beror det också på vilket körkort du har.

Wiki Article Image

B-körkort

Med B-behörighet får du dra lätt släpvagn. Lätt släpvagn är:

 • Släpvagn vars totalvikt inte överstiger 750 kg.
 • Om släpvagnen är tyngre än 750 kg får släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt inte överstiga 3500 kg.

Utökat B-körkort

Om släpvagnens totalvikt överstiger 750 kg får inte släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt överstiga 4250 kg. För att dra ännu tyngre släpvagnar behöver du BE-körkort eller högre.

Släpvagnens utrustning

Ljus och reflexer:

 • Framtill ska släpvagnen ha två vita reflexer. Den ska dessutom ha vitt positionsljus om den är bredare än 160 cm.
 • Baktill ska den ha röda triangelformade reflexer, bromsljus, bakljus, blinkers och skyltlykta.
 • sidorna ska den ha orange sidomarkeringsljus och reflexer.

Bromsar

Alla bromsade släpvagnar måste vara utrustade med en katastrofbroms. Bromsen kopplas med en vajer, så kallad katastrofvajer, till bilen. Om släpvagnen lossnar sträcks vajern och släpvagnen bromsas.

Wiki Article Image

Om släpvagnens totalvikt överstiger 750 kg måste den vara utrustad med färdbroms. En vanlig sådan är en så kallad påskjutsbroms. När bilen bromsar trycks släpvagnens dragstång mot dragkroken och släpvagnen bromsas automatiskt.

Är släpvagnens tjänstevikt över 400 kg så måste den även ha en parkeringsbroms.

Med jämna mellanrum bör du kontrollera att bromsarna fungerar. För att kontrollera färdbromsen kan du köra i låg fart och bromsa. För att kontrollera parkeringsbromsen drar du åt den, kör sakta framåt och kontrollera att hjulen är bromsade.

Ytterbackspeglar

Om du kopplar på en släpvagn som är bredare än bilen, till exempel en husvagn, måste du montera extra yttre backspeglar på bilen.

Wiki Article Image

Däck

 • Om bilen har dubbdäck, vid halt väglag, måste även släpvagnen ha dubbdäck.
 • Släpvagnen får däremot ha dubbdäck, trots att bilen har odubbade däck.

Kultryck

För högt eller för lågt kultryck kan försämra köregenskaperna. I instruktionsboken kan du hitta det optimala kultrycket. För att mäta kultrycket kan du antingen köpa en kultrycksvåg eller ställa en badrumsvåg under släpvagnens stödhjul när den är frånkopplad från bilen.

Högt kultryck

När släpvagnen är för framtung bildas för högt kultryck. För högt kultryck leder till att:

 • Halvljuset blir bländande.
 • Styrgreppet blir sämre.
 • Framhjulsdrivna bilar får sämre dragkraft.

Wiki Article Image

Lågt kultryck

När släpvagnen är för baktung bildas det för lågt kultryck. För lågt kultryck leder till att:

 • Halvljusets räckvidd förkortas.
 • Ekipaget blir instabilt.
 • Bakhjulsdrivna bilar får sämre dragkraft.

Wiki Article Image

Fällknivsverkan

När du kör på halt väglag med släpvagn ska du alltid bromsa försiktigt. Om bilen bromsas bättre än släpvagnen så kan fällknivsverkan uppstå. Med detta menas att släpvagnen trycker bilen åt sidan och hela ekipaget viker sig som en fällkniv. Situationen kan bli väldigt svår att kontrollera.

Kontroll innan färd

Kontrollera att:

 1. Parkeringsbromsen inte är åtdragen.
 2. Färdbroms och parkeringsbroms fungerar som de ska.
 3. Lasten är väl fastspänd och inte kan lossa under färd.
 4. Lasten är väl fördelad.
 5. Kultrycket inte är för högt/lågt.
 6. Blinkers och ljus fungerar som de ska.
 7. Stödhjulet är upphissat och låst.
 8. Katastrofvajern är ordentligt fastsatt och sitter rätt.

Att köra med släpvagn

Med tillkopplad släpvagn får du köra högst 80 km/h. Om du kör med en obromsad släpvagn, vars totalvikt överstiger halva bilens tjänstevikt, får du köra högst 40 km/h.

Om last skulle lossna från släpvagnen och kan utgöra hinder eller fara, ska du antingen flytta det från vägen eller märka ut platsen och hämta hjälp.

Bogsering

När du bogserar ett annat fordon finns det olika regler och saker att tänka på:

 • Högsta tillåtna hastighet när du bogserar ett annat fordon är 30 km/h.
 • Det är inte tillåtet att bogsera, eller bogsera med, en tvåhjulig motorcykel. Detta gäller även cykel och moped.
 • Bogsering ska ske på vägrenen, om sådan finns, annars på höger sida av vägen.
 • Bogsering på motorväg/motortrafikled är inte tillåtet.
 • Om du bogserar i mörker, gryning eller skymning och belysningen på det bogserande fordonet är trasigt, ska du märka ut fordonet. Märk det på samma sätt som utskjutande last, det vill säga rött ljus och röda reflexer baktill och vitt ljus och vita reflexer framtill.
 • Om bogserlinan är längre än två meter måste den markeras tydligt.

Wiki Article Image

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link