Faktabank / Guider

Säkerhet i bilen

I Sverige omkommer cirka 200 personer årligen i trafiken och cirka 2 000 personer skadas svårt. För att minska risken för allvarliga skador vid olyckor finns det flera olika skyddsanordningar i bilen, men för att de ska fungera det är viktigt att de används på rätt sätt.

Bilbälte

Bilbältet är den viktigaste skyddsanordningen i bilen. Vid kollision håller bältet kvar de åkande på deras platser, så att de inte slungas framåt och skadas. För att bilbältet ska ge bästa möjliga skydd ska det vara hårt åtdraget och sitta nära intill kroppen. Därför är det bra om du tar av dig, eller åtminstone knäpper upp, tjocka klädesplagg som till exempel en jacka.

Wiki Article Image

Nya bilar är ofta utrustade med bältessträckare som drar åt bältet vid kollision. Detta minskar risken att du kastas mot ratten och får ansiktsskador.

Krockkudde (airbag)

I princip alla nya bilar utrustas med krockkuddar i förarsätet och framsätet. Krockkudden är en kudde som i kollisionsögonblicket blåses upp för att skydda och fånga upp de åkande. På detta sätt skadas de inte av bilens inredning.

Krockkudden ska användas tillsammans med bilbältet. Eftersom den blåses upp med mycket stor kraft kan den orsaka skada om den används utan bilbälte. Den kan även orsaka skada om du sitter för nära. Sitt därför aldrig närmare än 25 cm från ratten.

Det är förbjudet att montera en bilbarnstol på en plats med krockkudde. Det är endast tillåtet om krockkudden är avaktiverad. Sitter ett barn i en bilbarnstol på en plats där kudden utlöses, kan barnet bli allvarligt skadat.

Wiki Article Image

Huvudskydd

Huvudskyddet skyddar nacken mot så kallade whiplash- eller pisksnärtskador. Dessa skador är vanliga vid påkörning bakifrån eftersom huvudet slungas bakåt och därefter framåt. Justera huvudskyddet så att det sitter i höjd med huvudet, sitter det för lågt gör det ingen nytta.

Last i bilen

Lösa föremål i bilen kan lätt bli projektiler vid en kollision. Krafterna är så stora vid en krock att bagage kan slungas fram och orsaka skada. Det är därför viktigt att tunga föremål ligger så lågt som möjligt och helst fastspända.

Skyddsutrustning för barn

Barn över 135 cm får använda vanligt bilbälte. Är de under 135 cm ska de använda särskild skyddsanordning för barn. Om det inte är möjligt att använda särskild skyddsanordning finns det dock två undantag:

  • Barn som är tre år eller äldre, men kortare än 135 cm, får under en tillfällig transport åka korta sträckor i baksätet med bilbälte.
  • Barn under tre år får vid en tillfällig färd åka korta sträckor i taxi, om barnet sitter i baksätet.

Det är förarens ansvar att barn under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning.

Det finns i huvudsak fyra olika typer av skyddsanordningar för barn: Babyskydd, bakåtvänd bilbarnstol, bältesstol och bälteskudde. Vilken typ av skydd barnet ska använda anges ofta i ålder och/ eller vikt, men det är barnets längd som i första hand avgör. Varken babyskydd eller bilbarnstol får användas om barnets hjässa är i höjd med ryggstödets överkant.

Babyskydd är avsedd för de allra minsta barnen. Skyddet används tills barnet vuxit ur det, ungefär vid 9 månaders ålder. Babyskyddet är bakåtvänt eftersom det ger barnet det bästa skyddet.

Bakåtvänd bilbarnstol är avsedd för barn från ca 9 månader till ca 4 år eller tills de växt ur den. Stolen ska monteras bakåtvänd i fram- eller baksätet.

Wiki Article Image

Bältesstol eller bälteskudde är avsedd för barn från ca 4 år tills de är 135 cm långa. Skydden används tillsammans med bilens vanliga bilbälte och är framåtvända. För bästa skydd bör de placeras i baksätet. Använd bältesstol om bilens baksäte saknar huvudskydd.

Viktigt! Ingen av dessa anordningar får användas på plats med aktiv krockkudde.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link