Faktabank / Guider

Påbudsmärken

Påbudsmärken innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa, till exempel att du måste köra i en viss riktning. Om ett påbudsmärke visar att en viss typ av trafik är tillåten är all annan trafik förbjuden. Till exempel får en gångbana endast användas av gående och all annan trafik är förbjuden.

Påbjuden körriktning

Vägmärkena påbjuden körriktning innebär att du måste köra i pilarnas riktning. Vid följande körriktningmärken måste du:

 • Köra åt vänster (A)
 • Köra åt höger (B)
 • Köra rakt fram (C)

Wiki Article Image

 • Svänga vänster eller höger (A)
 • Svänga vänster (B)
 • Svänga höger (C)

Wiki Article Image

 • Köra rakt fram eller svänga till vänster (A)
 • Köra rakt fram eller till höger (B)
 • Vid det här påbudsmärket måste fordon lastat med farligt gods följa körriktningspilen (C)

Wiki Article Image

Påbjuden körbana

Påbudsmärken kan också visa vilken körbana du måste köra i. Då ska du passera vägmärket på den sida som pilen visar.

 • Påbjuden körbana, till höger (A). Här måste du passera vägmärket på höger sida.
 • Påbjuden körbana, till vänster (B). Här måste du passera vägmärket på vänster sida.
 • Påbjuden körbana, till höger eller vänster (C). Vid det här vägmärket får du passera vägmärket på både höger och vänster sida.

Wiki Article Image

 • Cirkulationsplats. I cirkulationsplatser måste du köra i pilarnas riktning.

Wiki Article Image

Påbjuden körbana för viss typ av trafik

Vid dessa påbudsmärken är endast en viss typ av trafik tillåten.

 • Cykelbana (A). Cyklister och mopeder klass två får använda cykelbanan.
 • Gångbana (B). Endast gångtrafikanter får använda gångbanan.
 • Gång- och cykelbana (C). Gångbanan och cykelbanan är en gemensam bana.

Wiki Article Image

 • Gång- och cykelbanor (A). Gångbanan och cykelbanan är uppdelade.
 • Ridväg (B). Ridande och gående får använda ridvägen.
 • Led för terrängmotorfordon och terrängsläp (C). Även gående och skidåkare får använda leden.

Wiki Article Image

 • Körfält eller körbana för fordon i linjetrafik (A). Körfältet får även användas av mopeder klass två och cyklister. Fordon i linjetrafik är fordon som går efter en tidtabell som till exempel bussar eller spårvagnar.
 • Slut på körfält eller körbana för linjetrafik (B)

Wiki Article Image

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link