Faktabank / Guider

Övergångsställe, cykelpassage & cykelbana

Övergångsställe

Obevakat övergångsställe

Wiki Article Image

Ett övergångsställe som inte har trafiksignal, eller en polis som ger anvisningar, räknas som obevakat. Vid dessa gäller det att tänka på följande:

  • Anpassa hastigheten: När du närmar dig ett obevakat övergångsställe ska du alltid anpassa din hastighet. Är det många gående i närheten av övergångsstället ska du vara extra uppmärksam och sänka hastigheten.
  • Väjningsplikt: Du har väjningsplikt mot gående som befinner sig på eller just ska gå ut på övergångsstället. Om en gående står och väntar på att passera ska du sakta in i god tid för att visa att du tänker stanna och därmed undvika missförstånd.
  • Omkörningsförbud: Det är förbjudet att köra om fordon strax innan och på obevakade övergångsställen!
  • Ögonkontakt: Att söka ögonkontakt med gående gör det lättare att förstå varandras avsikter och undvika missförstånd.
  • Vinka inte: Om det står en gående som väntar på att passera övergångsstället ska du inte vinka fram den gående med handen. Detta kan skapa en trygghet och risken finns att den gående glömmer att kontrollera om det kommer andra fordon.

Bevakat övergångsställe

Wiki Article Image

Ett övergångsställe med trafiksignal, eller en polis som ger anvisningar, räknas som bevakat.

Vid ett bevakat övergångsställe har du väjningsplikt mot gående som gått ut i körbanan vid grönt ljus. Även om du har grönt ljus ska du vänta med att köra tills alla som gått ut på övergångsstället har passerat. Tänk på att funktionshindrade och äldre personer kan behöva längre tid på sig att passera övergångsstället!

Om du passerar ett bevakat övergångsställe i samband med en sväng, ska du köra i låg hastighet och väja för de gående som gått ut i körbanan vid grönt ljus.

Gågata och gångfartsområde

Generella regler på gågata och i gångfartsområde:

Du får inte köra i en högre hastighet än gångfart.

Du får inte parkera. Undantag: Om det finns specifikt utsatta parkeringsplatser får du parkera på dessa.

Du har väjningsplikt mot gående.

Du får generellt inte köra på en gågata, utan endast korsa gatan. Du får endast köra på gågatan ifall du exempelvis ska transportera gods eller rörelsehindrade till och från en bostad som är vid gågatan. Det är även tillåtet att använda gågatan för varuleverans till en butik eller transport av gäster till ett hotell beläget vid gågatan.

Cykelöverfart, cykelpassage och cykelbana

Cykelöverfart

En cykelöverfart är utmärkt med vägmärke och vägmarkering. Här har du som bilförare väjningsplikt mot cyklister och mopedister klass II.

Wiki Article Image

Cykelpassage

När du närmar dig en obevakad cykelpassage ska du anpassa hastigheten så att det inte uppstår en farlig situation mellan dig och cyklisterna som befinner sig på passagen. Cyklister har väjningsplikt mot dig som bilförare vid obevakade cykelpassager.

Vid bevakade cykelpassager regleras trafiken av trafiksignaler eller av polis.

Om du korsar en cykelpassage i samband med en sväng eller när du kör ut ur en cirkulationsplats ska du släppa fram cyklister och mopedister.

Cykelbana

Cykelbanor är till för cyklister och förare av moped klass II. Moped klass I ska använda körbanan. Det är inte alltid som det finns en cykelbana för cyklister vid sidan av vägen, då är det viktigt att ha säkerhetsavstånd i sidled, ifall cyklisten till exempel skulle tappa balansen och vingla till.

När du ska korsa en cykelbana har du väjningsplikt mot trafikanter på cykelbanan!

Om cykelbanan tar slut, och inte övergår till en cykelöverfart, har cyklister och mopedister väjningsplikt mot fordon på körbanan.

Wiki Article Image

Cykelgata

På cykelgator är högsta tillåtna hastigheten 30 km/h och du får endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser. När du kör in på en cykelgata har du väjningsplikt mot fordon på cykelgatan och du ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken. Cykelgator infördes den första december 2020.

Wiki Article Image

Körfält och körbana reserverat för linjetrafik

Körfält och körbana reserverat för linjetrafik, även kallat kollektivkörfält, får användas av förare av fordon i linjetrafik, förare av mopeder klass II och cyklister. Fordon i linjetrafik är fordon som följer en fastställd tidtabell, exempelvis bussar och spårvagnar.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link