Faktabank / Ordlista

Viltolycka

Viltolycka innebär en kollision mellan dig som bilförare och ett viltdjur. Varje år sker det cirka 60 000 viltolyckor, och antalet stiger hela tiden.

Den tiden på dygnet då du ska vara extra uppmärksam och risken är störst för viltolycka är under gryning och skymning. Djuren letar då efter mat och vatten och det är störst risk att de passerar vägen. Har du kolliderat med ett större eller specifikt djur ska du märka ut platsen och så snart som möjligt kontakta polisen.

Kontakta polisen vid kollision med: ren, kronhjort, rådjur, varg, björn, lo, järv, älg, örn, mufflonfår, vildsvin, dovhjort eller utter.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link