Faktabank / Ordlista

Vattenplaning

Vattenplaning kan ske när du kör genom vattensamlingar eller vid blött väglag. Vattenplaning innebär att bilen tappar kontakt med vägen och resulterar i att du tappar i princip all kontroll över bilen. Detta kan leda till allvarliga olyckor och avåkningar.

Faktorer som ökar risken för vattenplaning:

- Breda däck

- Slitna däck med dåligt mönsterdjup

- Hög hastighet

- Mycket vatten i vägbanan

- Spårbildning i körbanan


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link