Faktabank / Ordlista

Varningstriangel

Varningstriangel används för att varna andra trafikanter om ditt fordon blivit stående på grund av nödstopp, vid till exempel motorhaveri eller punktering. Den ska användas om du tvingats stanna på en 60-väg eller högre och du står på en olämplig plats. Varningstriangel ska sättas ut så långt bakom bilen så att andra trafikanter varnas i god tid, ca 50 – 100 meter.

Exempel på platser där varningstriangel ska sättas ut:

- där sikten är skymd på grund av kurva eller backkrön

- på motorväg eller motortrafikled

- i en tunnel eller vägport


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link