Faktabank / Ordlista

Väjningsplikt

Väjningsplikt innebär att du i vissa trafiksituationer ska lämna företräde åt andra trafikanter. Detta är väldigt viktigt i trafiken för att minska risken för missförstånd och olyckor. När du kör på huvudled till exempel har övrig trafik som kommer från både vänster och höger väjningsplikt.

När du har väjningsplikt styrs av olika regler och bestämmelser: huvudled, svängningsregeln, högerregeln, utfartsregeln, bussregeln och blockeringsregeln.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link