Faktabank / Ordlista

Vägren

Vägren är den del av vägen som är utanför kantlinjen, och ska i första hand trafikeras av gående, cyklister, LGF-fordon och mopedister. För dig som bilförare är det viktigt att vägrenen inte används för långvarigt körande, utan endast tillfälligt om det är lämpligt. Lämpliga tillfällen kan vara när du blir omkörd, vid nödstopp eller för att släppa fram snabbare trafik.

I mörker eller vid dålig sikt bör vägrenen undvikas, eftersom risken då är stor för kollision med till exempel en gående.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link