Faktabank / Ordlista

Väghållningsfordon

Väghållningsfordon är fordon som används i samband med vägarbete. Förare av väghållningsfordon behöver inte följa trafikregler om fordons plats på vägen. Du får därför passera fordonet på den sida som är mest lämplig.

Eftersom förare av väghållningsfordon har stor uppmärksamhet på sitt jobb och inte den övriga trafiken måste du vara extra försiktig vid omkörning. Ta stora säkerhetsmarginaler.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link