Faktabank / Ordlista

Tunnelseende

Tunnelseende innebär att ditt avsökningsområde blir smalare och det blir svårare att upptäcka det som sker vid sidan av vägen. Det finns risk att du missar viktig information som till exempel om ett djur närmar sig för att korsa vägen.

Tunnelseende uppstår när du kör i hög fart, men kan även uppstå på grund av trötthet, stress, droger och alkohol.

För att undvika tunnelseende ska du hålla en rörlig blick och hålla koll på det som händer vid sidan av vägen.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link