Faktabank / Ordlista

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är den enda försäkringen som är obligatorisk att teckna. Om du inte har tecknat trafikförsäkring är det olagligt att framför din bil på allmänna vägar. Det är ägaren och den som i huvudsak kör bilen som ska teckna trafikförsäkringen.

Om du har orsakat en olycka täcker trafikförsäkringen alla skador förutom skadorna på ditt fordon. För att även dessa skador ska täckas krävs även en vagnskadeförsäkring.

Är du med i en trafikolycka, men det var inte du som orsakade olyckan, täcker den person som orsakade olyckan skadorna på ditt fordon.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link