Faktabank / Ordlista

Teoriprovet

Teoriprovet, även kallad kunskapsprovet, är teoridelen av förarprovet för att ta körkort. Provet görs på en dator och består av 70 frågor som du ska svara på inom 50 minuter. 5 av frågorna väljs slumpvis bort för statistik och av resterande 65 frågor behöver du ha 52 rätt för att klara teoriprovet.

Teoriprovet görs alltid innan du gör körprovet.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link