Faktabank / Ordlista

Synfält

Synen är det viktigaste sinnet och det vi använder mest under bilkörning. Synfältet är generellt som en halvcirkel, 180 °.

1-2 % av synfältet är direktseendet, vilket du ser med full skärpa. Resterande 98-99 % är det perifera seendet. Det är sämre skärpa än direktseende men det är med periferiseendet som du upptäcker föremål som rör på sig. Det finns flera faktorer som försämrar periferiseendet som till exempel trötthet och alkohol.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link