Faktabank / Ordlista

Svängningsregeln

När du svänger i en korsning får du inte hindra trafiken som befinner sig på vägen du svänger in på.

När du svänger vänster i en korsning får du heller inte störa eller utgöra ett hinder för mötande fordon.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link