Faktabank / Ordlista

Stopplikt

Om det finns ett stoppmärke uppsatt i en korsning gäller stopplikt. Vid stopplikt måste du stanna vid stopplinjen och väja för trafiken på korsande väg.

Du måste alltid stanna, även om det inte finns någon stopplinje. Finns det ingen stopplinje, eller om den inte är synlig ska du stanna omedelbart innan du kör in på den korsande vägen.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link