Faktabank / Ordlista

Singelolycka

En singelolycka innebär att endast ett fordon är inblandad i en olycka. En singelolycka kan till exempel vara en olycka där föraren somnat framför ratten och kört av vägen. Utanför tättbebyggt område är singelolyckor den vanligaste olyckstypen.

De vanligaste orsakerna till singelolyckor är: för hög hastighet, alkohol- eller drogpåverkad förare eller trötthet. Ofta är det en kombination av alla tre. En alkoholpåverkadförare som kör för snabbt och märker inte att han/hon är trött och somnar framför ratten.

Läs mer om statistik om alkohol i trafiken.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link