Faktabank / Ordlista

Sannolikhetsinlärning

Sannolikhetsinlärning innebär att du med hjälp av tidigare erfarenheter bedömer hur riskfyllda situationer är och anpassar ditt körsätt därefter.

Negativ sannolikhetsinlärning: Du kör snabbt över ett övergångställe, trots dålig sikt, eftersom du vet att trafikanter sällan passerar här. Detta kan vara mycket trafikfarligt eftersom det är stor risk att du inte hinner bromsa och kör på en trafikant som passerar övergångstället.

Positiv sannolikhetsinlärning: Du kör lugnt och försiktigt i närheten av skolor eftersom du vet att det kan komma barn utspringandes på vägen.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link