Faktabank / Ordlista

Registreringsbevis

Registreringsbevis är en identifikation för bilen, som innehåller viktig information om fordonet. Registreringsbeviset är uppdelat i två delar.

Del 1 innehåller information om bilen som till exempel måttuppgifter på fordonet, vikter, tillåten last, vilka släp som bilen får dra etc.

Del 2 innehåller en rapportdel. Denna används vid till exempel ägarbyte, avställning eller liknande.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link