Faktabank / Ordlista

Reaktionstid

Reaktionstiden är den tid det tar från att du upptäckt en fara, tills du hinner reagera. Reaktionstiden för en människa i trafiken är normalt cirka 1 sekund.

Reaktionstiden försämras med åldern, men förbättras av erfarenhet. De som har bäst reaktionstid är därför medelålders förare eftersom de inte är så gamla och har ofta mycket erfarenhet.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link