Faktabank / Ordlista

Reaktionssträcka

Reaktionssträcka är den sträcka bilen färdas från det att du upptäckt en fara, tills du hinner reagera. Reaktionssträckan påverkas av hur lång reaktionstid föraren har och vilken hastighet fordonet färdas i.

Reaktionstiden ökar proportionellt, det vill säga 2 gånger högre hastighet ger 2 gånger längre reaktionssträcka.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link