Faktabank / Ordlista

Rattfylleri

Rattfylleri innebär att du kört bil påverkad av alkohol eller andra droger. Gränsen för rattfylleri går vid 0.2 promille alkohol i blodet. Straffet är böter eller fängelse upp till 6 månader, och körkortet återkallas normalt mellan en månad och tre år.

Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1.0 promille alkohol i blodet. Straffet är fängelse i högst två år (eller åtta år om man vållat till annans död) och körkortsåterkallelse i minst 1 år.

Du kan även dömas till rattfylleri om du har under 0.2 promille alkohol i blodet om det antas att du inte kan framföra ditt fordon på ett betryggande sätt.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link