Faktabank / Ordlista

Parkeringsljus

Parkeringsljus ska användas när du parkerar i dåliga siktförhållanden. Syftet är att uppmärksamma övriga trafikanter på din parkerade bil. Du ska till exempel slå på parkeringsljuset om du stannat i mörker vid sidan om vägen och vägbelysning saknas.

Parkeringsljus får användas tillsammans med varselljus, dimljus och halvljus. Detta kan vara användbart om till exempel en halvljuslampa gått sönder.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link