Parkeringsljus

Parkeringsljus ska användas när du parkerar i dåliga siktförhållanden. Syftet är att uppmärksamma övriga trafikanter på din parkerade bil. Du ska till exempel slå på parkeringsljuset om du stannat i mörker vid sidan om vägen och vägbelysning saknas.

Parkeringsljus får användas tillsammans med varselljus, dimljus och halvljus. Detta kan vara användbart om till exempel en halvljuslampa gått sönder.