Faktabank / Ordlista

Parkeringsbroms

Parkeringsbromsen används för att se till att bilen inte kommer i rullning vid parkering. Det är ett separat bromssystem som i vanliga fall endast har bromsverkan på bakhjulen.

För att du inte ska glömma att lossa parkeringsbromsen innan du kör finns en varningslampa på instrumentpanelen till hjälp.

För att testa att parkeringsbromsen fungerar kan du försiktigt försöka att köra med parkeringsbromsen åtdragen.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link