Faktabank / Ordlista

Nackskydd

Nackskydd, även kallad huvudskydd, är det viktigaste skyddet mot nackskador. Nackskyddet förhindrar att huvudet slungas bak vid kollision och minskar risken för pisksnärtskador, även kallade whiplashskador.

För att skyddet ska fungera måste det användas på rätt sätt. Justera nackskyddet innan du börjar köra så att det är i höjd med huvudet för bästa möjliga skydd.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link