Faktabank / Ordlista

Motorvärmare

Motorvärmare värmer upp motorn innan start för att motverka kallstarter. Den drivs av el och kopplas in i ett 230V uttag. Hur lång tid motorvärmaren ska vara inkopplad beror på temperaturen.

Ungefärlig tid:

-15 °C - 90 min

0 °C - 60 min

10 °C - 30 min

Fördelar med motorvärmare:

- Mindre bränsleförbrukning

- Mindre miljöskadliga utsläpp

- Mindre slitage på motorn


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link