Faktabank / Ordlista

Motorväg

Motorvägar är byggda säkrare än vanliga vägar och avsedda för trafik med högre hastighet. Vägen är uppdelad i två körbanor, en i vardera riktning. Vilka som får trafikera en motorväg är begränsat.

Förbjuden trafik på motorväg:

- Gående

- Cyklister

- Mopedister

- Trafik med traktor och motorredskap (gäller ej motorredskap klass I som är inrättade som mobilkranar)

På motorväg gäller även:

- Stoppförbud

- Vändningsförbud

- Backningsförbud


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link