Faktabank / Ordlista

Mikrosömn

Mikrosömn är en kort omedveten sovstund. Det innebär att du tappar koncentrationen, under några tiondelar av en sekund, under bilkörningen.

Detta kan verka ofarligt, men kör du i hög hastighet till exempel på en motorväg kan denna omedvetna sovstund få allvarliga konsekvenser och resultera i att du kör av vägen.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link