Faktabank / Ordlista

Kylvätska

Kylvätska finns i motorns kylsystem. Om vätskenivån är för låg kan motorn överhettas.

Kylvätskan består av en blandning av hälften vatten och hälften glykol. Vatten blandas ut med glykol eftersom det skyddar mot rost och förhindrar att vätskan fryser. Innan varje vinter ska du därför kontrollera glykolmängden i vattnet för att minska risken för att sönderfrysning.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link