Faktabank / Ordlista

Krockkudde

Krockkudde finns i framsätet för att skydda mot skador i ansikte och bröst. Den ska användas i kombination med bilbälte.

För att krockkudden ska blåsas upp krävs det en kollision på minst 20-30 km/h. Om du sitter för nära krockkudden kan du skada dig när den blåses upp. Du ska därför inte sitta närmare än 25 cm från ratten.

Krockkudden får inte vara inkopplad om det finns en monterad bilbarnstol på platsen!


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link