Faktabank / Ordlista

Körbana

Körbana är en den del av vägen som ligger i mitten och ska användas av motordrivna fordon. Vägren eller cykelbana är inte del av körbanan.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link