Faktabank / Ordlista

Kontrollbesiktning

Kontrollbesiktning är när ett fordon kontrolleras av godkända besiktningsföretag för att se att fordonet inte har några tekniska fel eller släpper ut för stor mängd avgaser. Kontrollbesiktning görs regelbundet för att minska antalet olyckor och minska utsläppen.

Från det att en bil är ny ska den besiktigas första gång inom 3 år. Därefter inom ytterligare 2 år och sedan var 14:e månad.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link