Faktabank / Ordlista

Katalysator

En katalysator renar bilens avgaser så att mindre av de hälsoskadliga ämnena släpps ut. Mellan 80-95% av de skadliga ämnena omvandlas till koldioxid och vatten.

För att katalysatorn ska fungera så behöver den nå sin arbetstemperatur, 400-600 °C. Detta leder till att utsläppen ökar om katalysatorn är kall. Därför ska du koppla in motorvärmare och förvärma motorn innan du startar den.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link