Faktabank / Ordlista

Högerregeln

Högerregeln innebär att du har väjningsplikt mot trafik som kommer från höger, antingen i korsningar eller på öppna platser som till exempel parkeringsområde.

Högerregeln gäller inte i följande situationer:

-Om det finns trafikljus eller om vägmärkena Stopplikt eller Väjningsplikt är uppsatta

-I cirkulationsplats

-Vid infart eller när du kör på huvudled

-Vid accelerationsfält


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link