Faktabank / Ordlista

Helljus

Du ska försöka använde helljus så ofta som möjligt eftersom det ger dig bäst sikt. Däremot i dimma och snöoväder kan siktsträckan bli kortare med helljus eftersom dimman/snön reflekterar ljuset.

Tillfällen då du inte får köra med helljus:

- Om vägen är tillfredsställt belyst\, med belysning eller dagsljus

- Vid möten av andra fordon där föraren riskerar att bli bländad

- Vid färd nära bakom ett fordon eftersom föraren kan bli bländad

- Vid möte av spårvagn\, tåg eller fartyg om det finns risk för bländning

När du möter gående kan du använda helljus. Risken för bländning är liten eftersom de kan vända bort blicken.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link