Faktabank / Ordlista

Helförsäkring

Helförsäkring inkluderar trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring. Den största skillnaden med helförsäkring jämfört med halv- eller trafikförsäkring är att den även täcker skador på ditt fordon ifall du orsakat olyckan. Helförsäkring är frivillig, det är endast trafikförsäkring som är obligatoriskt.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link