Faktabank / Ordlista

Heldragen linje

Heldragen linje får inte överskridas med vissa undantag:

-Om du ska undvika ett hinder och det finns inte tillräckligt med plats på vägen

-Om det finns en streckad linje på höger sida av den heldragna linjen

-När du ska åka till eller från en fastighet


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link