Faktabank / Ordlista

Handledartillstånd

För att kunna vara handledare krävs det ett handledartillstånd. För att få detta finns det specifika krav. Du ska ha fyllt 24 år och måste haft ditt körkort i minst fem av de senaste tio åren.

Efter att du ansökt och fått handledartillstånd är det giltigt i fem år. Det är även viktigt att tänka på att det är du som handledare som har allt ansvar under körningen.

Läs mer om att ta körkort.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link