Faktabank / Ordlista

Halvförsäkring

I halvförsäkring ingår trafik- och delkaskoförsäkring. Det är endast trafikförsäkring som är obligatorisk, medan delkaskoförsäkringen är frivillig. Därför är även halvförsäkring frivilligt.

Om du har tecknat halvförsäkring täcks kostnader vid till exempel brand och stöld, vilket inte hade täckts av endast trafikförsäkring.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link